Tanrılara adanmış en büyüleyici mimari yapıt: Panteon

Roma’da bulunan Panteon, görkemli kubbesi ile dünyanın en önemli anıtsal yapıları arasındadır. Kelime olarak Tüm Tanrılar anlamına gelir. Bir mimarlık harikası olmasına rağmen mimarı bilinmez.

Michelangelo Panteon’u ilk gördüğünde; bu yapının insan işi değil, ancak meleklerin işi olabileceğini söyler.

1. M.Ö. 27 yılında Pagan tapınağı olarak inşa edilmiş

Yangınlar ve isyanlarda tahrip olan yapı, M.S. 126 yılında İmparator Hadrian tarafından bugünkü haline en yakın şekilde yapılmış.

2. Roma’nın en iyi korunmuş antik yapısı

Tarihi yapı, M.S. 608 civarı kiliseye çevrildiği için iyi bir şekilde korunabilmiş.

3. Burayı üç kere konsül seçilen Lucius oğlu Marcus Agrippa yaptırmış

Giriş kısmında M.AGRIPPA.L.F.COSTERTIUM.FECIT yazar.

4. Kubbenin ortasında bulunan boşluğa Latince “göz” anlamına gelen “Oculus” ismi verilmiş

Zemindeki giderler sayesinde yağmur yağdığında yapının içini su basmıyor.

5. Oculus ile ilgili pek çok efsane bulunur

Dev yapının tepesinden içeri süzülen gün ışığı yücelik hissi yaratır ve mekanın büyüleyiciliğini vurgular.

6. Yapı yüksekliği ve kubbe çapı 43,3 metre

7. Bir zamanlar altın olduğu söylenen dev bronz kapı

4.9 metre eninde ve 7.53 metre yüksekliğindeki anıtsal bronz kapı, Roma dönemi kapılarının bilinen en büyüğüdür.

8. İtalya’nın ilk iki kralı Vittorio Emanuele II ve Umberto I gibi önemli kişilerin lahitleri burada bulunur